Resum liquidacio pressupost 2018

Resum liquidació pressupostos 2018

Així és com l’alcalde ha imputat en 2018 € les despeses corresponents als ingressos dels nostres impostos. Un total de 3,478,789.92 €

Deute pública626.708,80€
Ordenació del trànsit i de l’estacionament4.771,03€
Cos de protecció civil municipal65,46€
Serveis urbanístics22.050,51€
Conservació i rehabilitació de l’edificació0,00€
Accés als nuclis de població2.599,49€
Pavimentació de vies públiques98.200,78
Brigada d’obres171.744,19€
Clavegueram11.810,48€
Proveïment domiciliari d’aigua potable326.037,38
Recollida de residus249.870,57
Neteja viària91.179,37€
Cementiri i serveis funeraris3.547,35€
Enllumenat públic93.509,60€
Parcs i jardins99.422,00€
Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes.4.105,92€
Assistència a la dona1.117,55€
Benestar social63.352,01€
Assistència social primària. Gent gran4.455,25
Foment de l’ocupació3.261,53€
Foment de l’ocupació. Personal en pràctiques12.955,20€
Protecció de la salubritat pública12.563,69€
Hospitals, serveis assistencials i centres de salut16.432,99€
Funcionament de centres docents d’ensenyament preescolar i primària i educació especial.311.589,32€
Funcionament de centres docents d’ensenyament secundari.850,00€
Biblioteques públiques40.290,85€
Arxius0,00€
Equipaments culturals i museus35.377,00€
Promoció cultural75.279,67€
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic203,08€
Organització de cursos22.568,79€
Espai jove13.180,33€
Àrea d’esbarjo de Sant Miquel3.121,49€
Festes populars i celebracions91.778,22€
Promoció i foment de l’esport24.084,94€
Instal·lacions esportives. Camp de futbol municipal37.257,77€
Instal·lacions esportives. Piscina municipal19.575,13€
Instal·lacions esportives. Gimnàs municipal0,00€
Instal·lacions esportives. Pista de skate10,263,95€
Desenvolupament rural. Àrea Forestal i Recreativa del Montmell.796,15€
Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses6.660,65€
Altre transport de viatgers4.778,87€
Recursos hidràulics7.749,83€
Camins veïnals67.727,68€
Altres infraestructures0,00€
Òrgans de govern71.274,93€
Administració general589.192,28€
Hotel d’entitats1.130,38€
Jutjat de pau1.041,42€
Premsa i mitjans de comunicació4.297,06€
Participació ciutadana. Centre Cívic Ernest Lluch25.154,38€
Imprevistos, situacions transitòries i contingències d’execució0,00€
Prestació servei recaptació Base76.241,44€
Gestió del patrimoni16.892,94€
Gestió del deute i de la tresoreria.670,02€

Font: Rendició de comptes – Transparència amb la voluntat d’informar i generar confiança.