Liquidació Pressupostos

Liquidació Pressupost de Despeses any 2018

Liquidació Pressupost d'Ingressos any 2018

Fonts
Rendició de comptes – Transparència amb la voluntat d’informar i generar confiança.