Pressupostos 2013-2019

El següent enllaç ens dirigirà a la pàgina del Ministeri d’Hisenda. Prèviament cal realitzar uns passos que s’expliquen a continuació per facilitar l’accés. “Es recomana llegir els passos abans d’accedir.

PAS 1“- Quan premem a l’enllaç ens aparacerá una pantalla semblant a la imatge de la dreta, amb els anys disponibles 2013 al 2019. Farem un clic sobre l’any que desitgem consultar i ens apareixerà la següent pantalla.

PAS 2“- En aquesta pantalla, simplement haurem de prémer al botó ENTRAR i ens dirigirà a la següent pantalla.

PAS 3” – Aquesta pantalla disposa de tres pestanyes. A la pestanya de dalt, escollirem la Comunitat Catalunya“, en la següent pestanya escollirem la Província Tarragona” i en l’última pestanya escollirem Ajuntaments <5.000 hab. i premerem ENVIAR. Esperarem fins que ens aparegui la pàgina següent.

PAS 4″ – En aquesta pantalla escollirem la població, en aquest cas Banyeres del Penedès i al fent  clic a l’icona en forma de fletxa verda de la detra,  i  ens apareixeran tots els desglossaments del pressupost municipal del nostre Ajuntament.

PAS 5 Arribem a la següent pantalla, on ens mostra el pressupost de les entitats locals. En el cas de Banyeres del Penedès, podrem observar que hi ha dos pressupostos, el del “Ajuntament” i el de laFundació Josep Cañas. Polsarem sobre el que ens interessi veure a la icona verda en forma de fletxa.

PAS 6 Aquest pas ens mostra si el pressupost ha estat prorrogat o aprovat i la data de la seva aprovació o prrorroga.
Premem en el botó ACCEPTAR i ens portarà a la següent pantalla.

PAS 7” – Finalment en aquesta pàgina ens apareixen els desglossaments del pressupost municipal, on apareix molta informació d’interès general que no figura publicada a la pàgina de transparència de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Per finalitzar prement sobre el desglossament que ens interessi ens apareixeran els comptes en detall.
Recomanem com mes interessants els desglossaments:

F.1.1.4 Desglose Gastos corrientes
F.1.1.5 Desglose Gastos de capital y financieros

Tenir accés total als pressupostos municipals és un dret del ciutadà