Resum pressupostos

Pressupostos 2019


La distribució de les despeses  del Ajuntament de Banyeres del Penedès configura la seva acció política definint les seves prioritats en funció de les circumstàncies. En 2019 l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va incloure en els seus pressupostos municipals una despesa conjunt de 2.869.774,86 euros, això  representa una variació respecte als comptes de l’any anterior del -14%, com es pot veure a la gràfica. 

El resultat amb les dades definitives segons el Ministeri d’Hisenda, indiquen que tot i tenir el deute a 0 €, en Serveis públics bàsics s’invertirà un 28,52% menys.

Cliqueu a les barres de la gràfica per veure les quantitats.

Deute Públic

Respecte del deute públic l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va pagar un total de 158.268,51 euros, quedant a 0 € segons les dades publicades en el Ministeri d’Hisenda.

Seguretat i movilitat ciutdana

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès pressuposta per a l’any 2019 una despesa de 3.623 euros, tal com va fer l’any 2018. Sembla ser que per aquesta composició política la partida de Seguretat i Mobilitat ciutadana no és necessària per al nostre municipi, tot i l’onada de robatoris que hem tingut en aquests últims temps.

Vivenda i Urbanisme

Com es pot apreciar a la gràfica, la tendència és molt clara en Habitatge i Urbanisme “ens empenyen cap avall en Serveis Públics Bàsics“. Aquest any respecte de l’anterior -16%.

Benestar Comunitari

Benestar Comunitari, és una de les partides importants que formen part  del conjunt de Serveis públics bàsics. La composició política actual, ens torna a retallar un 12,42%, en serveis com clavegueram, proveïment d’aigua potable, tractament de residus, enllumenat, etc.

wpDataChart with provided ID not found!
Medi Ambient

El medi ambient suposa una gran responsabilitat, que s’hauria de fomentar des del consistori donant exemple de la importància de la seva conservació, potenciant les energies renovables amb polítiques energètiques en benefici del municipi.
En aquesta matèria el nostre Ajuntament es manté com al 2018, és a dir un increment del 0%.

wpDataChart with provided ID not found!
Esport

El foment de l’esport es queda igual que l’any 2018, és a dir s’inverteix el mateix que l’any anterior, 88.550,8 euros, representant una variació del 0%

wpDataChart with provided ID not found!
Cultura

Les activitats que realitza el municipi dins de la seva política cultural, suposen la gestió de les biblioteques públiques, esdeveniments locals, promoció del patrimoni, etc. Per al 2019 pateix una baixada del 2,71%, destinant un total de 314.545,57 euros.

El transport públic en el municipi de Banyeres, sembla ser que es queda igual que l’any anterior. Tan sols es dediquen 5.200 euros pel que representa un 0%, tot i això donar-se un passeig de 2,2 km des del centre de Banyeres a l’estació de l’Arboç activa la circulació.

Comerc i Turisme

Al comerç, turisme i les PIMES, el nostre consistori li dedica 12.734,20 euros, per tant la mateixa quantitat que en 2018, suposant un increment d’un 0%.

wpDataChart with provided ID not found!
Font
Ministeri d’Hisenda – Publicació d’informació dels pressupostos per entitats locals.