Despeses protocol·làries

Atencions protocol·làries i representatives vs Seguretat Ciutadana

Definint el Subconcepte 226.01 Atencions protocol·làries i representatives, s’imputen a aquest concepte les despeses que es produeixin com a conseqüència dels actes de protocol i representació que les autoritats, en aquest cas l’alcaldia tinguin necessitat de realitzar en l’exercici de les seves funcions, en las que s’inclouen entre altres, dinars, sopars, etc.

En els exercicis pressupostaris 2018 i per a aquest 2019, l’alcalde de Banyeres del Penedès, va considerar que la despesa per a Atencions Protocol·làries , havia de dotar-se amb mes diners que la despesa en Seguretat Ciutadana.

Es pot observar en la següent gràfica que l’any 2018, es va produir una despesa de 4.195,99 € i en 2019 ha estimat  l’equip de govern en el pressupost una despesa de 5.150 € per Atencions protocol·làries i representatives.

La despesa en seguretat ciutadana en l’any 2018 va ser de 3.623 € i per al 2019 l’equip de govern estima la mateixa quantitat.

Sorprèn que tot i els robatoris que hem tingut aquests últims temps, al nostre municipi, la política de Seguretat Ciutadana promoguda pel per l’equip de govern, sigui nul·la a la vista de la dotació econòmica que li assigna, però veiem que la dotació per Atencions protocol·làries, ha crescut els tres últims anys.