Incompliment de la regla de despesa

La gestió econòmica promoguda per l’alcalde Sr. Amadeu Benach i Miquel, ha derivat en l’incompliment de la Regla de Despesa. El citat incompliment l’obliga a formular i presentar davant el Ministeri d’Hisenda un “Pla Econòmic Financer”. Això implica  que es produeix una afectació en l’Administració que ho incompleix. Per tant, el nostre Ajuntament està obligat  a aplicar certes mesures subjectes a control.

Mesures:

  • No superar en el 2018 los 2.480.000€ de gastos corrientes consolidados.
  • Limitar en el 2018 las inversiones consolidadas financiadas con fondos propios a 319.000€.
  • No superar en el 2019 los 2.508.000€ de gastos corrientes consolidados.
  • Limitar en el 2019 las inversiones financiadas con fondos propios a 321.000€.
  • Acuerdo de no disponibilidad de 737.069€ en el 2018.
Causa, Diagnòstic i Previsió
Mesures
Conclusió i objectiu
Pla econòmic financer Ajuntament Banyeres del Penedès
Font:  Ministeri d’Hisenda

Per a entendre una mica millor aquesta situació, volem mostrar gràficament les manifestacions d’intervenció de vot al ple de 15/10/2019, d’una regidora de l’oposició en relació a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2018, que comença manifestant: “….. la pretensió del nostre vot és deixar palesa la nostra disconformitat amb la política econòmica que s’està duent a terme d’ençà que vostès són a Govern i que malauradament està farcida d’incompliments i és objecte de requeriments per part d’administracions superiors. Queda palès, en aquests comptes presentats, la falta de programació en la contractació i en general, amb l’actuació del Govern, que tot plegat no fa més que mostrar que l’únic que fan és improvisar.”

Contractació Pública

Segons manifesta la regidora en matèria de contratació pública:

“…A la pàgina 125 de la memòria es desglossen els procediments i els imports de la contractació que ha realitzat l’Ajuntament durant l’any 2018. Hi ha dades molt sorprenents.

” .. La contractació total de l’Ajuntament és de 2.126.091,47 € dels quals 1.609.972,52 € s’han contractat directament. És a dir, el 75,35% de la contractació es fa per procediment directe sense cap mena de concurs o licitació”.

“.. la contractació d’obres on s’hi destinen 97.629,81 €. Realment crida l’atenció aquesta xifra tan minsa. Com és que l’Ajuntament només ha destinat a obres aquesta quantitat? Però el que encara és més sorprenent és que d’aquesta quantitat 82.051,56 € s’hagin contractat directament, és a dir, a dit, sense cap mena de licitació o concurs. El que representa el 84% de la contractació d’obres a dit.”

“.. A la contractació de subministraments es destinen 563.457,67 €, dels quals s’han contractat directament 454.939,45 €, és a dir, un 80% adjudicat a dit.

“.. La contractació de serveis es destinen 1.234.594,09 € dels quals 834.564,61 € són en contractació directa, és a dir, un 68% a dit”.

Conclusions

La regidora de l’oposició conclou :

“.. Rectifiquin i comencin a contractar seguint els principis de pública concurrència, cosa que gràcies a algun advertiment del nostre grup ja estan començant a fer i que quan ho facin, ho facin correctament, amb estudis de costos ben acurats i no com ara, amb partides alçades sense justificació, contractant serveis que la Diputació ens ofereix gratuïtament i contractant des de l’Ajuntament serveis de la Fundació”. “..Perdonin, tot això no és sinònim de bona gestió”.

En definitiva, és difícil d’entendre que el 75,35% de la contractació es faci per procediment directe sense cap mena de concurs o licitació, com indica la regidora. Sens dubte respon a una pèssima gestió econòmica orquestrada per l’actual alcalde del nostre municipi.

És molt evident que a l’hora de contractar un servei, un subministrament, etc., dur-lo a terme des d’un concurs o licitació mitjançant estudi previ, permet pública concurrència i participació, és a dir, es disposen de diferents ofertes i preus que sens dubte permetrien seleccionar al concurrent mes adequat amb menor repercussió en els costos.

Davant l’exposició absolutament objectiva de la regidora de l’oposició en el ple, sorprèn que la resposta de l’alcalde sigui literalment: “.. És molt maco el discurs que has fet, és molt populista, a les gravacions s’escoltarà molt bé, però suposo que és el que és pretén”.

Per descomptat que aquesta resposta mostra manca d’arguments per a rebatre a la regidora i  no és pròpia d’un dirigent polític.

Denota la seva resposta un lleugera preocupació perquè la ciutadania escolti la intervención magistral de la regidora en l’enregistrament d’àudio del ple.

Al fil de l’enregistrament d’àudio de la intervenció de la regidora, sembla ser que a l’alcalde se li ha oblidat publicar-ho al portal de transparència. Esperem que ho publiqui i des de BanyeresDigital ho posarem a  disposició de la ciutadania.

Defensem la Trànsparencia.