Increment dels Sous

Òrgans de govern

Per conèixer quant ens costen els Òrgans de govern hem de saber que el total el conformen les següents despeses.

Classificació DespesesDescripció de despeses
10000Retribucions bàsiques.
16000Seguretat Social.
23000Dels membres dels òrgans de govern.
23100Dels membres dels òrgans de govern.
23300Altres indemnitzacions.

Els òrgans de govern de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, perceben a part de les retribucions bàsiques, altres indemnitzacions, segons els pressupostos presentats pel consistori.

Com es pot veure en el següent gràfic i la taula adjunta, (estimant el valor de la  seguretat social per a 2019) el total del cost dels Òrgans de govern per a l’any 2019 és de 128.349,37 € enfront als  71.274,93 € de l’any 2018.
Una notable diferència, que ens costarà als ciutadans de Banyeres del Penedès 57.074,44 €, que correspon a un increment del 80,07% respecte l’any 2018.


D’acord a les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda, el resum del pressupost de 2019, ens indica que s’invertirà en serveis públics bàsics un 28,52% menys respecte a l’any 2018.

El gràfic i la taula mostren que el nou equip de govern l’únic que han incrementat son els costos dels òrgans de govern.

There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.
Retribucions i altres indemnitzacions dels Òrgans de govern+80,07%
Seguretat i movilitat ciutadana 0,00%
Vivenda i Urbanisme-16,00%
Benestar Comunitari-12,42%
Medi Ambient 0,00%
Esport 0,00%
Cultura-2,71%
Comerç i Turisme 0,00%