Tancament de carrer

Tancament definitiu d'un carrer de la Plaça Onze de Setembre

Ciutadans de Banyeres del Penedès, ens fan arribar la consulta , si coneixíem o podíem informar-los dels motius pels quals, s’havia instal·lat una “Carpa”, en una dels carrers de la Plaça, Once de setembre, tancant el carrer al trànsit.

Un veí es qüestiona, que com és possible s’hagi atorgat permís, si és que s’ha atorgat, respectant el procediment administratiu, de la col·locació d’un tancament temporal al mig de la via publica, sent una via transitable per vehicles, sense ser de vianants .

Es posa en dubte també si s’ha presentat davant l’Ajuntament una memòria tecnica en la qual es detalli: la superfície a ocupar, característiques dels elements a instal·lar, obres prèvies per al muntatge, certificat de tècnic facultatiu sobre la suficiència de la seva estabilitat estructural, de la seves condicions de prevenció i extinció d’incendis, evacuació, estabilitat i reacció al foc.

Finalment es reserva el dret a dubtar, si els técnics de l’ajuntament han autoritzat la instal·lació, a la vista dels espais que es deixen per als vianants i la seguretat.

Sobre aquest tema disposem de la següent informació pública:

En la sessió plenària celebrada el 25/07/2019, un regidor de l’oposició, va traslladar al ple una pregunta, a petició de la ciutadania que deia: “Perquè raó un carrer de la Plaça Onze de Setembre, està contínuament tancada al trànsit.”

Quan el regidor de l’oposició va formular la pregunta, va respondre inicialment l’alcalde, Sr. Amadeu Benach,  en els següents termes que transcrivim de l’àudio de la sessió plenària. Es pot consultar l’àudio en el següent enllaç: Ple 25/07/2019-Part 2, inici minut 04:15

Alcalde:  “Bueno hi ha un ….. (riures de l’alcalde), aviam yo es que em portin aquestes cosas al ple la veritat….”.

Regidor de l’oposició: “Els ciutadans ho demanen, ara de cop i volta ens tanquen el carrer.

Alcalde: “…de cop i volta no.”

En aquest punt volem evidenciar , que és una falta d’interès, consideració i respecte cap a la ciutadania, la resposta del Sr. Amadeu Benach, en quant a la seva manifestació : “Bueno hi ha un ….. (riures de l’alcalde), aviam yo es que em portin aquestes cosas al ple la veritat….”., que va defensar molt bé el regidor de l’oposició, aconseguint arrencar-li una resposta, que a continuació transcrivim.

Volem puntualitzar, que qualsevol petició o pregunta que es faci per part d’un ciutadà als polítics que ens representen, és un deure moral dels regidors, traslladar-les al ple, ja que són ells els que disposen de veu i vot. Els ciutadans tenim el dret d’exercir el control sobre els assumptes polítics, econòmics, socials i uns altres d’interès general, o bé a través dels regidors que ens representen, o instant formalment, comunicats, sol·licituds, o sol·licituds de transparència davant l’Ajuntament de Banyeres del Penedès si les nostres peticions no són escoltades.

Al fil de la resposta de l’alcalde, transcrivim:

Alcalde: Justament la Plaça Onze de Setembre, es un lloc on té la circulació perfecta, no hi a impediments i on hem parlat amb els veïns tant amb la Caixa, com amb la farmàcia, inclús per posar i tancar el carrer completament, vale.., aprofitant que hi ha un bar, on vol posar mes taules i aprofiten, però es tanca perquè la direcció que puges, la gent no respecta la senyalització de girar a a dreta i i allà aparquen molts cotxes o entra gent amb cadira de rodes a la farmàcia o al bar o a la Caixa, per tant, estan demanant ells mateixos, que hem parlat directament, doncs que  pràcticament comencem a tancar aquell carrer definitivament.

Resumint, segons les manifestacions de l’alcalde, es tancarà definitivament el carrer, ja que tant els veïns com la Caixa, com la farmàcia l’han sol·licitat, aprofitant aquesta situació el bar per a posar mes taules. Però segons manifesta la causa que motiva el tancament del carrer és que la ciutadania no respectem la senyalització de girar a la dreta, perquè hi ha molts cotxes aparcats i entra gent amb cadira de rodes. 

Al nostre parer, un argument poc deductiu i lògic, amb una component que sempre apareix, que és culpar a la ciutadania que no respectem les senyalitzacions de trànsit. Component que també apareix en quant al reciclatge dels residus, culpant a la ciutadania, que l’Ajuntament ha hagut de pagar una multa de 40.000 €, perquè no reciclem bé. En aquest punt recomanem que faci ús d’una part del pressupost en campanyes per a la conscienciació, prenent exemple dels Ajuntaments de Sant Sadurni o Santa Oliva.

Defensem la Trànsparencia.