Banyeres Digital

Neix una iniciativa impulsada per un equip de ciutadans de Banyeres del Penedès amb la finalitat  de fomentar la transparència  sobre la gestió que es fa al nostre Ajuntament. No som polítics, l’objectiu és facilitar a la ciutadania pressupostos, rendició de comptes, actes dels plens, àudios dels plens, etc, amb la finalitat de conèixer de primera mà  la gestió desenvolupada, ja que és la ciutadanía qui pot fer ús de les dades  i de la informació, per col·laborar en la millora del funcionamient de l’Ajuntament. 

Som conscients que molts dels nostres veïns no poden assistir als plens municipals i encara que el nostre Ajuntament publica les actes i àudios al seu portal de transparència, per a algunes persones es fa difícil l’accés, a causa del format. És per aquest motiu que neix aquest portal que facilita l’accés a la informació publica d’una manera senzilla mitjançant interfícies d’usuari  optimitzats per a mòbils i amb un cercador intel·ligent sobre informació publica.

Des d’aquesta pàgina es pot consultar de forma senzilla  aquesta informació.

Incloem un cercador intel·ligent molt recomanat, que és capaç de trobar documents publicats pel nostre consistori, mitjançant paraula clau, com ara “menors” (trobará Contractes menors otorgats), reclamació (trobará reclamacions dels Ciutadans), factures (trobará aprovació de factures) subvenció (subvencions otorgades).

La transparència és un dret, que et dóna una visió molt més clara de la gestió dels nostres polítics. !!!

L’equip de Banyeres Digital – Transparència.