Reflexió.

Volem fer una reflexió, sobre els resultats d’aquesta iniciativa ciutadana, després d’un mes i mig de vida.

Aquesta pàgina va néixer amb l’objectiu de concentrar tota la informació pública de dades obertes, amb la finalitat de facilitar l’accés de la informació a la ciutadania del nostre municipi.

Des de la nostra iniciativa, intentem fomentar la participació dels ciutadans, amb la finalitat d’aconseguir una societat més democràtica, mitjançant la participació, amb la finalitat de garantir processos justos i efectius de transparència i rendició de comptes.

Entenem que l’impuls de la participació ciutadana en els assumptes públics, és un aspecte clau en el desenvolupament de les polítiques de govern.

Des d’aquesta perspectiva, el fet que els gestors públics promoguin accions, actuacions i projectes que garanteixin el dret reconegut a la ciutadania a involucrar-se i participar en la formació de voluntat de les decisions del govern, te la finalitat d’aconseguir una Administració més representativa, pròxima i accessible.

Hem pogut veure, en aquests últims dies, que el nostre Ajuntament, comença a fer passos en aquesta direcció, la qual cosa ens sembla una bona actitud, que sens dubte acosta més a la ciutadania i  genera confiança.

Som conscients que el consistori, potser no disposa de tots els mitjans humans o tècnics, per a dur a terme totes les tasques,  no obstant això, en la nostra opinió, s’estan duent a terme accions dirigides cap a la transparència.

Esperem que la nostra iniciativa serveixi encara mes per a acostar a la ciutadania als assumptes públics i es creï un canal de participació ciutadana amb el nostre Ajuntament, en benefici de l’interès general.

Defensem la transparència.