Comparativa retribucions

Analitzem les retribucions bàsiques dels pobles de la comarca.

Hem rebut una petició, sol·licitant-nos si amb l’informació i les bases de dades públiques que disposem en el nostre sistema, podíem confirmar la notícia signada per la periodista Lourdes Meroño publicada al diari La Ciutat (Baix Penedès), en la qual és fa la següent afirmació: 

“Malgrat AQUESTA pujada, l’equip de govern de l’ajuntament de Banyeres és un dels que menys cobra de la comarca “

Enllaç a la noticia

Situant-nos dins el context amb la finalitat de realitzar una anàlisi objectiu, el primer pas que hem de fer, és identificar els actors. Com actors, tenim l’alcalde de Banyeres del Penedès i la periodista Lourdes Meroño, que els uneix una relació de prestació de serveis en el que destaquem la gravació dels plens, notes de premsa, repartiment d’agenda, etc. Es pot consultar l’apartat factures de la nostra pàgina, en la qual es pot veure escrivint Lourdes en Filtrar_____ que efectivament aquests són els serveis que presta per al nostre Ajuntament. Hem comprovat també que el càrrec d’aquests serveis no estan regulats per cap tipus de contracte menor, ja que no apareix cap contracte, a la base de dades del portal de contractació de la Generalitat de Catalunya, de manera que  hem comprovat efectivament, que aquesta prestació ha  estat asignada als presspuostos, obviament per voluntat  de l’alcalde, carregant-se al concepte 226 Despeses diverses, subconcepte 226.02 Publicitat i propaganda, per l’any 2019, amb una dotació de 13.891,25 €.

Segons lOrdre EHA / 3565/2008, de 3 de desembreper la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, el subconcepte 226.02 estableix que s’han d’imputar despeses de divulgació, i qualsevol altre de propaganda i publicitat, conduent a informar a la comunitat dels serveis de l’entitat local.

Un cop identificats  els actors i la relació entre ells, passem a analitzar les dades econòmiques.

  • Hem seleccionat municipis de la comarca entre 2.200 a 3500 habitants  a 2019.
  • Sant Jaume dels Domenys  2.551 habitants.
  • Banyeres del Penedès  3.128 habitants.
  • Bellvei 2.190 habitants.
  •  Albinyana  2.371 habitants
  • Santa Oliva 3.328 habitants
  • Llorenç del Penedès 2.327 habitants.
  • La Bisbal del Penedès 3.463 habitants.

D’acord a les dades que figuren en el Ministeri d’Hisenda de les poblacions escollides pel que fa a retribucions bàsiques dels anys 2017, 2018 i 2019, hem creat la següent gràfica il·lustrativa on es pot observar amb total claredat les retribucions bàsiques per cada municipi i any

No cal estendre molt més per adonar-se que l’ajuntament de Banyeres del Penedès per 2019, és el segon que més cobra de la comarca amb una retribució  bàsica de 76.535,37 €, comparada amb els municipis amb un número d’habitants homogeni. 

Concloem afirmant rotundament sustentats per les dades econòmiques del Ministeri d’Hisenda, que la concreta afirmació que apareix a la notícia analitzada té manca de rigor ja que per afirmar que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès és el que menys cobra,  és convenient consultar les fonts de les dades  que son les mateixes per a tots, i comparar-lo amb municipis de característiques similars,  per tant només podem dir en nostre opinió, que la  afirmació hauria de dir:

Malgrat aquesta pujada, l'equip de govern de l'Ajuntament de Banyeres és el segon que més cobra de la comarca entre Municipis de 2200 a 3500 habitants