Correu malintencionat

Correu malintencionat

Volem compartir amb tots els seguidors que recolzen la nostra inicitaiva, que hem detectat un correu malintencionat. El titular que ha enviat el correu, accepta, l’Avís Legal i la Política de Privacitat, i per tant  ha quedat subjecte a les condicions d’ús descrites d’acord a la RGPD. La seva adreça de correu ha quedat registrada en el sistema, i es duran a terme les mesures que corresponguin i en el moment oportú.

En començar aquesta iniciativa, erem conscients que es prodrian produir aquest tipus d’actuacions,  ja que és evident que no pot ser del grat de tots,  de manera que abans de publicar la nostra pagina, vam treballar molt dur en la seguretat amb experts formats en  Seguretat de les Tecnologies de la Informació, per tal d’analitzar tots els casos possibles i minimitzar les situacions de risc, tal com es detalla en l’apartat de “Mesures de Seguretat” de l’Avís Legal. Encara que la seguretat mai pot ser al 100%, i per tant no es pot garantir, això no vol dir que no hi hagi una base de coneixement pel que fa a la Seguretat en xarxes de computadors i entrenament en la detecció de l’Enginyeria Social, al contrari, capacita cada vegada més als professionals de les TIC, a fer servir les eines adequades per a aquest tipus de situacions, mitjançant  formació y obtenció de certificacions avançades en l’area de Seguretat, com les que es mostren en les següents enllaços.

La màxima de la Seguretat en Xarxes de Computadors diu:

“Les baules més febles de qualsevol cadena de seguretat són els éssers humans”
“Los eslabones más débiles de cualquier cadena de seguridad son los seres humanos”

Informem que s’ha de respectar l’Avís Legal i la Política de Privacitat, des del moment que s’accepta, tal i com es descriu a la RGPD. Qualsevol atac malintencionat, correu maliciós, o altres situacions que es dirigeixin a danyar l’activitat licita que s’exposa en l’apartat “Finalitat” de l’Avís legal, que es,  informar i opinar lliurement sobre transparència  i gestió municipal del nostre municipi, en benefici de l’interès general, expressar el grau de satisfacció, problemes i demandes, evolució, etc., podria estar incorrent en un fet delictiu .

Seguirem oferint la informació publica i millorant per tal de poder realitzar un seguiment més actiu pel que fa a la gestió municipal de Banyeres del Penedès.

Defensem la transparència