Hemeroteca

Hemeroteca - Dits i fets FUM, FUM, FUM.

Dits: (Abans de les eleccions municipals).

En data 23 de maig de 2019, el diari digital “LA CIUTAT DEL BAIX PENEDÈS, publica una entrevista del Sr. Amadeu Benach, alcalde de Banyeres del Penedès.

El titular diu: Amadeu Benach: Ens estimem el nostre poble per sobre dels interessos personals.”

Hem volgut destacar algunes de les manifestacions que pronuncia l’alcalde i que creiem que són objecte d’analisis, contrastant-les amb informació pública, a l’efecte de conèixer objectivament el rigor de la informació.

Trobem  un paràgraf en què el Sr. Amadeu Benach manifesta: “Però si fos un projecte la cancel·lació dels més de 1.160.000 del deute que ens vam trobar quan vam entrar a l’ajuntament, diria que aquest és el més important que hem dut a terme.

En analitzar l’afirmació, i contrastar amb informació pública aquest “més de 1.160.000” de deute públic, que el Sr. Benach, indica a la ciutadania que van trobar quan van entrar a l’Ajuntament cal dir:

S’entén per endeutament financer qualsevol quantitat determinada de diners, o la creació de disponibilitat creditícia, lliurada per un tercer (normalment una entitat financera), a l’entitat local, amb el compromís de retornar-la en un termini establert mitjançant pagaments periòdics del principal més una retribució amb un tipus d’interès pactat.
 
Sorprèn que en un vídeo, que entenem de campanya,  amb un curiós títol  que diu: “Resposta a les difamacions de Junts x Banyeres”, publicat al facebook del seu partit polític, també  ho manifesta obertament a la ciutadania.

Fets:

Segons les dades del deute viu del municipi de Banyeres del Penedès, publicat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, us volem mostrar la següent gràfica.

.

El 2014,  es va situar en 648.000 . El 2015, que va ser la primera vegada que entrava al govern tripartit el Sr. Benach, el deute era de 556.000 €. Quan el Sr. Amadeu Benach prenc possessió del càrrec en 2016, el deute viu era de 727.176 €. Al 2017, el deute pasa a ser de 529.512 €, quedant a 0 en 2018.

Fum, fum, fum:

Com no pot ser d’altra manera, si les matemàtiques continuen sent valides, podem determinar que agafant el valor més alt del període 2015-2018, en el qual ja era alcalde el Sr. Benach, ho anem a restar dels 1.160.000 € , que manifesta es va trobar.

1.160.000-727.176 € = 432.834 €.

Sembla ser que apareixen 432.834 € més de deute  segons  la manifestació del Sr. Amadeu Benach, que no es correspon,  amb el que publica el Ministeri d’Hisenda, sobre la deuta viva.

Analitzin vostès mateixos i que cada ciutadà arribi a les seves pròpies conclusions.

Volem fer una reflexió, no ens sembla ni ètic, ni just, ni sa, que a la ciutadania de Banyeres del Penedès, se li estigui oferint informació que no es correspon amb la realitat, d’acord a les dades oficials que figuren en el Ministeri d’Hisenda, i que provenen de la màxima autoritat del nostre poble, respresentada pel Sr. Amadeu Benach.

Sincerament,  sentim indignació.

Per acabar, breument, el titular de l’entrevista, és molt lloable, sens dubte, si es convertís en un fet.

Dits:

Amadeu Benach: Ens estimem el nostre poble per sobre dels interessos personals.”

Fets:

Es pugen els sous prioritzant el seu interès personal, davant els serveis públics bàsics, com es pot veure en els gràfics,  tot i que en el ple de 05/07/2019, un regidor de l’oposició posa de manifest que no hi ha informe econòmic que justifiqui la pujada de sous , advertint que segons les indicacions del secretari-interventor, no s’arribarà al final de l’any.
There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.

Regidor de l’oposició: Ni un informe econòmic ni res. Cap mena de justificació, cap informe econòmic, res. I això que hem pogut veure en altres parts que hem pogut consultar que l’Interventor ja els adverteix que acabaran aquest exercici amb dèficit. Tenim advertiments del Secretari- Interventor que diu que no s’arribarà a final d’any però és igual, els sous s’han de pujar i un 70%. Per tant, no podem dir altra cosa que no hi estem d’acord i que votarem en contra, tot i que el nostre vot en contra serà insuficient per evitar que això succeeixi.

Fum Fum Fum:

Es publiquen notícies amb una evident manca de rigor, com “Malgrat aquest pujada, l’equip de govern de l’ajuntament de Banyeres és un dels que menys cobra de la comarca, que ja va ser analitzada i contrastada amb dades públiques, concloent amb els següents resultats, significant que ha estat  gràcies al suport del seu soci de govern “Banyeres en comú Verds”.

Volem també afegir, que a més de l’advertencia del secretari-interventor, citada per el regidor, s’obliden que incompleixen la “REGLA DE DESPESA “, que intenten maquillar en un ple. Escoltant els àudios, des de el nostre punt de vista, observem que subestimen la capacitat de la resta de membres de l’oposició.

Sobre aquest tema parlarem en una propera publicació.

Dits:

En data, 26 d’octubre de 2017 es pública la noticia per el Diari de Tarragona amb el titular:

Banyeres y l’Arboç plantean  mancomunar la Policía Local, en la qual resumint, ve a dir, que els alcaldes de Banyeres i el Arboç, començaven a estudiar la mesura, per mancomunar la policia local, atès que és possible per la proximitat dels municipis limitrofes, i fins i tot més assumible per a les arques municipals dels dos municipis.

Fets:

El pressupost municipal per a 2018, la partida corresponent a Seguretat Ciutadana, va ser dotada pel Sr. Amadeu Benach, alcalde de Banyeres del Penedès amb 3.623 . La mateixa quantitat per al 2019.

Fum, Fum, Fum

Al programa que portava el Sr. Amadeu Benach, quant a seguretat ciutadana, deia que posaria càmeres, res de mancomunar la policía local. Algú amb dos dits de front es pot creure que amb 3.625 € es pot dotar Banyeres del Penedès, Casa Roja, Els Boscos, Saifores, Sant Miquel i el Priorat de Banyeres amb càmeres de vigilància per exteriors,  contemplant subministrament, infraestructara, instal·lació, configuració, seguretat dels enllaços i posada en marxa?

Sorprèn el que diu novament en el seu video de campanya titulat “Resposta a les difamacions de JuntsxBanyeres”, del qual transcrivim la seva resposta: ·Vigilància Municipal… Sabieu que els vigilants eren de la brigada municipal i és il·legal fer de vigilants ? No cal dir res més sobre la Seguretat Ciutadana. Impresionant !!!!

Resmunit l’Apartat de fum fum fum, res de mancomunar la policia local, com una solució legal i absolutament viable i  a l’espera de la MÀGIA per al subministrament i col·locació de les càmeres a Banyeres i els seus disseminats amb 3.625 €.

Accediu a aquesta noticia: Los municipios catalanes sin policía local podrán usar videovigilancia i que després no es justifiquin dient que només es poden posar càmeres en els edifcis municipals. Molt atents.

Ens Indigna.

Defensem la transparència.